11 grudnia 2021 r. w kaplicy sióstr niepokalanek w Nowym Mieście nad Pilicą 16 osób zakończyło swoją drogę rekolekcyjną 33-dniowego przygotowania do zawierzenia Jezusowi przez Maryję.

Kroczyli nią pośród swojej codzienności w towarzystwie sióstr – aniołów opiekuńczych, otoczeni modlitwą całego Zgromadzenia.

Podczas uroczystej Eucharystii dokonali aktu osobistego zawierzenia – wyrazicielem wszystkich była p. Aneta, która odczytała akt w ich imieniu, natomiast własnoręcznie wypisane akty wszystkich zostały złożone w darach ołtarza.

Ci, którzy nie mogli przybyć na tę okoliczność osobiście, mogli wziąć udział dzięki transmisji online.

W liturgii mszy świętej uczestniczyła grupa dziewcząt
z pobliskiej Białej Rawskiej oraz siostry niepokalanki.

Po Eucharystii wszyscy spotkali się na obiedzie w refektarzu sióstr.

Był to też czas dzielenia się świadectwem życia zawierzeniem i drogą przygotowania się do niego.

Następnie goście udali się do muzeum bł. o. Honorata Koźmińskiego, by poznać nieco jego postać i źródło jego zawierzenia – „Tuus Totus”.

Po powrocie przeżyli w kaplicy sióstr wspólną modlitwę różańcową, w której zapraszali Maryję w swoją dalszą drogą.