ZGROMADZENIE CÓREK MARYI NIEPOKALANEJ

BÓG NAMI RZĄDZI, BÓG NAS PROWADZI, BÓG NAS KOCHA...
M. LUDWIKA GĄSIOROWSKA CMN
Maryja Niepokalana
Założyciele Zgromadzenia
Nasze Zgromadzenie Córek Matki Niepokalanej zostało założone pod k.XIX w. przez o.Honorata - kapucyna i Ludwikę Gąsiorowską. Był to trudny czas dla Polski i dla Kościoła w Polsce. Nasze Zgromadzenie powstało jako żywe wotum wdzięczności za ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP.

LITURGIA

Skrzynka intencji

Dodaj intencję do naszej wspólnej modlitwy

KALENDARZ

Image
Liturgia

AKTUALNOŚCI

Adwent - poszerzanie serca

Rozpoczynając pierwszą niedzielę Adwentu wspólnota Kościoła wchodzi w szczególny czas liturgiczny. Właściwie ten czas oczekiwania na największe w historii świata wydarzenie - narodzenie Wcielonego Słowa Bożego rozpoczyna rok liturgiczny.W ten sposób Kościół aktualizuje oczekiwanie na Zbawiciela Świata. Czytania liturgiczne mają pomóc nam uświadomić sobie konieczność nawrócenia i zjednoczenia się z Bogiem, gdyż Jego przyjście jest bliskie. Jednocześnie przypominają nam, że w tajemnicy Wcielenia Bóg zjednoczył się z każdym człowiekiem, przyjmując naszą ludzką naturę.
Czas Adwentu jest zatem radosnym oczekiwaniem na miłującego Boga. Jest otwieraniem naszych serc na przychodzącego Boga, pogłębianiem naszej wrażliwości na działanie Jego Ducha, a w końcu miłosnym przylgnięciem do Tego, który z miłości do nas stał się słabym i bezbronnym, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. 
W tym czasie w sposób szczególny towarzyszą nam słowa św. Jana - Poprzednika Jezusa Chrystusa"Potrzeba aby On wzrastał, a ja żebym się umniejszał".
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image