Na Białorusi, w Świrze, gdzie pracują siostry niepokalanki, przez cały rok 2021 poświęcony w Kościele osobie św. Józefa, odbywa się peregrynacja kopii obrazu
św. Józefa z Kalisza.

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia gościł we wspólnocie sióstr. Był to czas
na pogłębienie wiary i modlitwy z Oblubieńcem Maryi.  Przy jego wizerunku spotykali się na modlitwie również najmłodsi uczestnicy katechezy prowadzonej przez siostry.