W dniu 11-go lutego, w domu sióstr niepokalanek w Kielcach, zgromadziła się młodzież zaangażowana w pracę wolontaryjną w ramach Szkolnego Koła Caritas. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, pod kierunkiem opiekunki s. Agnieszki biorą udział w różnych akcjach dobroczynnych na rzecz społeczności lokalnej. Tym razem spotkanie miało charakter formacyjno-modlitewny i poświęcone było tematowi ” Wolontariusz – jak miłosierny Samarytanin”. Młodzież spotkała się z siostrą opiekunką Koła, aby omówić bieżące sprawy i plany na przyszłość.

Następnie s. Monika poprowadziła z dziewczynami bibliodramę na podstawie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

Wszyscy uczestnicy spotkania wraz z siostrami  uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez kapelana ks. Waldemara.

Spotkanie przedstawicieli Szkolnego Koła Caritas było okazją do umocnienia wiary i czerpania sił z Eucharystii do czynienia dobra we współczesnym świecie,  jak miłosierny Samarytanin.