Dnia 2 lutego Kościół na świecie od 28 lat obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego.
Jest to także święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Maryja z Józefem przynoszą
do świątyni swój największy skarb, aby go przedstawić Bogu.
Jako osoby konsekrowane siostry niepokalanki tego dnia zaniosły do świątyni siebie,
aby we wspólnocie Kościoła dziękować za obdarowanie powołaniem. Wiele z nas
wzięło udział w uroczystej modlitwie sprawowanej w kościołach katedralnych
z biskupami miejsca i członkami innych instytutów zakonnych oraz osobami
przeżywającymi konsekrację w indywidualnych formach życia.
Za przykładem biblijnego starca Symeona i prorokini Anny siostry pośpieszyły na
spotkanie ze Świętą Rodziną, z ofiarowanym Jezusem. Odpowiadając na zaproszenie
ks. proboszcza parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach siostry Teresa, Barbara,
Małgorzata, Róża, Agnieszka i Elwira przeżywały ten dzień na modlitwie z wiernymi
tej parafii, uczestnicząc w Eucharystii.
Podczas wszystkich sprawowanych tego dnia mszy świętych s. Teresa dzieliła się
z wiernymi świadectwem niepokalańskiego powołania i życia zawierzonego Bogu przez
Maryję według nauczania św. Ludwika Grignion z Montfortu. Zapraszała do
przeżywania wspólnej drogi zawierzenia, do przyzywania wstawiennictwa naszej
s.Urszuli Napierskiej, która zmarła w opinii świętości. Wspominała o posłudze pełnionej przez siostry wśród mieszkańców miast,
również tej parafii. Zachęcała do modlitwy za dzieło rozbudowy naszego domu
rekolekcyjnego w Częstochowie, a dla wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć te prace
sióstr materialnie, przygotowała przy wyjściu ze świątyni różne upominki i pamiątki
z tego spotkania.
Zwyczajem takiej ewangelizacji jest również obecność sióstr, które wspierają s. Teresę
w tej posłudze, angażując się w liturgię czy rozmowy z zainteresowanymi wiernymi
i modląc się w powierzanych nam intencjach. Tym razem również nie brakowało
chętnych, którzy polecali nam swoje sprawy. Pamiętamy i obejmujemy je modlitwą,
składamy na ołtarzu Pana, by uczynił im zadość zgodnie ze swoją wolą.
Dzień ofiarowania stał się dla nas dniem wielorakich spotkań. Niech one będą owocne
i wszystkie prowadzą nas do tego najważniejszego spotkania – przez Maryję do
Jezusa.