Diecezja Gore, w której pracują siostry niepokalanki, obchodzi w tym roku Jubileusz 25-lecia istnienia. Ks. Biskup Rosario Pio Ramolo również, gdyż dokładnie 25 lat temu, 14 lutego 1999 r. przyjął święcenia biskupie. Razem z diecezją świętuje srebrny Jubileusz.

Siostra Małgorzata, misjonarka złożyła okolicznościowe świadectwo, gdyż najdłużej pracuje na misji w Timberi w Czadzie, nie licząc sióstr lokalnych Czadyjek.

Przyjechał z Włoch o. Rafael, który był pierwszym proboszczem w parafii Timberi, a teraz pełni funkcję sekretarza misyjnego.

W Polsce wspólnota sióstr mieszkająca w Domu Generalnym w Nowym Mieście nad Pilicą modliła się w dniu 14 lutego o łaski Ducha Świętego dla ks. Biskupa Jubilata i diecezji.