Niepokalanki w Ruchu Czystych Serc – by w duchu św. Ludwika oddawać się Jezusowi przez Maryję

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą!” (Mt 5,8)

Niepokalanki w Ruchu Czystych Serc – by w duchu św. Ludwika oddawać się Jezusowi przez Maryję

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą!” (Mt 5,8)

„Chcemy tylko prawdziwej miłości, dlatego zawierzamy się Temu, który nas stworzył – Jedynemu Ekspertowi – Jezusowi Chrystusowi, prosząc, aby to On uczył nas, jak kochać” – Z takim pragnieniem do Gródka  nad Dunajcem przyjechało wielu młodych ludzi, aby przeżyć rekolekcje. Przez siedem dni, od 10 do 17 sierpnia, młodzi wsłuchiwali się w głos Boga, słyszany podczas Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, konferencji, udzielanych świadectw czy w konfesjonale.

Uczestników rekolekcji RCS w tym turnusie było około 130. Przyjechali z różnych miast Polski oraz spoza granic Ojczyzny. Byli w wieku 16-35 lat. Każda z tych osób dźwigała własny bagaż życia i doświadczeń, często trudnych.

 

Oddanie się Jezusowi podczas rekolekcji stało się dla wielu z nich początkiem drogi wyjścia z nieuporządkowania w sferze seksualnej, a także z uzależnień od nikotyny, alkoholu czy narkotyków.

Młodzież wierzyła, że nie ma przypadków beznadziejnych, ponieważ On, wierny Przyjaciel, uzdrawia z największych ran, podnosi z największych upadków i rozwiązuje najtrudniejsze sytuacje.

W tym wysiłku pogłębiania wiary i wzrastania w miłości ludziom młodym pomagały różne osoby, między innymi nasze dwie siostry: Danuta i Agnieszka.

„Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości…”. (Jan Paweł II).