Niepokalanki na (między)zakonnych szlakach…

We wspólnocie Kościoła życie zakonne wyraża się poprzez różne formy i charyzmaty. Jak powiedział papież Franciszek, ta różnorodność jest fantazją Ducha Świętego.

Mieliśmy okazję przekonać się o tym 4 września podczas wspólnego pielgrzymowania
na Święty Krzyż członków różnych zgromadzeń zakonnych (nie zabrakło oczywiście sióstr niepokalanek). Utworzona w ten sposób wspólnota była znakiem budowania jedności
i odważnego przyznawania się do Chrystusowego Krzyża, z którego czerpiemy moc do świadczenia o sile ewangelicznej miłości we współczesnym świecie.

Spotkanie skoncentrowane wokół Eucharystii i Słowa Bożego, było wyrazem komunii, w której dojrzewamy do pełni przyjaźni z Bogiem i między sobą.

Ta rzesza sióstr i braci, którzy poświęcili swoje życie Jezusowi Chrystusowi i trwają przy Nim do końca, jest najlepszym świadectwem dla ludzi młodych, że warto pytać siebie
– co jest moim życiowym powołaniem?