Jak przywrócić do życia miasto?

Ponieważ naszym powołaniem jest życie i posługa wśród mieszkańców miast, nie mogło nas zabraknąć na VI Ogólnopolskim Kongresie Nowej Ewangelizacji „Miasto – rewitalizacja”. Wydarzenie odbywało się 9-11 września w Łodzi i mogli w nim uczestniczyć wszyscy, którzy chcą odkrywać Jezusa w mieście. 

Pierwszy dzień był zaproponowany kapłanom, natomiast kolejne dwa zgromadziły ludzi, którym zależy, by ich miasto –miejsce, gdzie mieszkają i pracują – było przestrzenią, w której wciąż można spotkać Boga. Wciąż – bo Jezus podczas swojego ziemskiego życia uczynił miasto szczególnym miejscem swojego przepowiadania i Jego uczniowie mają tę Jego misję kontynuować. W tej grupie czujemy się szczególnie uprawnieni z racji naszego niepokalańskiego powołania bycia aniołami opiekuńczymi ludzi miast. 

Z prowadzącymi modlitwy i spotkania odkrywaliśmy więc wielowymiarowość miasta, które potrzebuje dzisiaj przemienienia przez swojego Stwórcę. Słuchaliśmy zaproszenia papieża Franciszka, który zwraca naszą uwagę na peryferia (por. Ewangelii gaudium) i próbowaliśmy zobaczyć relację peryferia – centrum, bo jak się okazało, miasto jest jak organizm, w którym jedno nie może funkcjonować bez drugiego. Żeby mogło się odrodzić to, co zostało zdegradowane, żeby miasto mogło dobrze funkcjonować, potrzeba takich zmian, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało, potrzeba pracy z ludźmi i pomiędzy nimi. Rewitalizacja jest długim procesem, a jej powodzenie zależy od nas wszystkich. Dlatego ważną częścią spotkania były warsztaty, w których uczestnicy dotykali różnych wymiarów miasta tworzonego przez skazanych, bezdomnych, homoseksualnych, rozczarowanych Kościołem, doświadczających przemocy, niesakramentalnych małżonków czy młodych obecnych w nim realnie i wirtualnie.

Taka poszerzona świadomość tego, kto mieszka dzisiaj w mieście, uruchomiła też drugi obszar refleksji – rewitalizacji miasta przez kulturę. Spotkania z twórcami kultury czy ewangelizacyjne wydarzenie – muzyczny projekt „Dekalog” na Stadionie Orła były już zastosowaniem ewangelizacji kultury w praktyce.

Po więcej informacji i newsów z tego eventu zapraszamy tutaj: https://www.youtube.com/playlist?list=PLU7YjcqJpWboS1g4EfUTrC8hhLA_Alfgo