Dobiegły końca 33-dniowe rekolekcje przygotowujące do zawierzenia Jezusowi przez Maryję. Podążających tą drogą 16 osób dotarło do dnia, w którym zawierzyło swoje życie Jezusowi przez Maryję. Przed nocnym czuwaniem, na Jasnej Górze odbyło się spotkanie podsumowujące rekolekcje. Był to czas poznania się „na żywo”, okazja do świadectwa, a także agapy i wspólnej radości.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom rekolekcji dotarcia do celu i wytrwania na tej wymagającej, ale jakże pięknej drodze. Życzymy, by każdy kolejny krok prowadził do jeszcze większej przyjaźni z Jezusem.

Zapraszamy do kolejnej edycji rekolekcji „Przygotowania do zawierzenia siebie Jezusowi przez Maryję”.