W tym roku po raz kolejny nasze przedszkole włączyło się w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu”.

10 listopada 2021r. o godz. 11:11 dzieci z wszystkich grup uroczyście odśpiewały  hymn państwowy.

Inicjatorem akcji jest Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci
i Młodzieży, którzy zaprosili szkoły, przedszkola, placówki oświatowe,
a także szkoły polonijne do odśpiewania w środę o symbolicznej godzinie 4-zwrotkowego hymnu narodowego.

Jej celem  jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych.

Już najmłodsze przedszkolaki znają godło, flagę i hymn naszego kraju.

Dzieci w  ramach zajęć i zabaw edukacyjnych zapoznawały się z mapą Polski, historią, zabytkami, charakterystycznymi miejscami, legendami itd.

Udział w akcji jest jednym z działań rozwijających ich świadomość narodową i kształcących postawę patriotyczną.