29 września, w uroczystość Świętych Archaniołów, społeczność akademicka pożegnała naszą ś.p. Matkę Agatę Mirek.

Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek, dni jego jak cień przemijają.
Ta refleksja Psalmisty staje się nam szczególnie bliska zawsze, ilekroć stajemy w obliczu śmierci. Dzisiaj jest doświadczeniem tych, którzy trwają w bólu po odejściu do Domu Ojca śp.  Siostry. Dr hab. Agaty Mirek, pracownika naukowo-badawczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cenionego historyka Kościoła, znawcy historii żeńskich zgromadzeń zakonnych, wieloletniego dyrektora Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce. Społeczność akademicka naszego Uniwersytetu z prawdziwym smutkiem, ale też z chrześcijańską nadzieją żegna Siostrę Profesor, dziękując Bogu za owoce Jej pracy i wszelkie ślady dobra, jakie pozostawiła w naszej wspólnocie. Wierna swemu powołaniu, dając świadectwo życia wypełnionego wiarą, miłością i nadzieją była wśród nas czytelnym znakiem obecności Boga.

Rodzinie Zakonnej Sióstr Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej oraz wszystkim, którym śmierć Siostry Profesor Agaty przyniosła ból i cierpienie składam w imieniu własnym i wspólnoty KUL, wyrazy szczerego współczucia i duchowej jedności. Nie mogąc uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej łączę się w modlitwie z jej uczestnikami, prosząc Najświętsza Maryje Pannę Niepokalanie Poczęta, która dla każdej Siostry Zgromadzenia jest Matką, Wzorem Przewodniczką, by oddała Zmarłą Siostrę Profesor w wieczyste objęcia Miłosiernej Miłości.

Z wyrazami szacunku
Rektor
Ks. Prof. dr hab. Mirosław Kalinowski