W dniach 23-24 października w Nowym Mieście n. Pilicą odbyło się spotkanie sióstr przełożonych wspólnot i sióstr dyrektorek dzieł prowadzonych przez nasze Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej.

Jest to ważne spotkanie formacyjne, które  odbywa się dwa razy w roku, w czasie którego    przełożone wspólnot niepokalańskich i siostry dyrektorki dzieł zgromadzenia  pochylają się nad potrzebami naszych wspólnot, prowadzonych dzieł, zastanawiają się nad   byciem sióstr pośród ludzi do których Pan Jezus  zaprasza, a także przyglądają się bieżącym sprawom i nauczaniu Kościoła. Wszystkie te zagadnienia w czasie ostatniego spotkania powierzane były przez wstawiennictwo Maryi w czasie Eucharystii i modlitwy liturgicznej Kościoła oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Słowo Boże, które tego dnia nam towarzyszyło mówiło o drzewie figowym, które nie wydaje owoców. Celebrans w czasie Eucharystii ( o. Krzysztof – gwardian z klasztoru o.Kapucynów) skierował uwagę sióstr  m.in. na znaczenie formacji stałej w życiu każdej siostry, na konieczność weryfikacji  codzienności w świetle zasad ewangelicznych. Nawiązując do Ewangelii dnia o drzewie figowym, o jego pięknych błyszczących liściach, wskazał na potrzebę dbałości o prawdziwość naszego życia i autentyczność świadectwa wobec naszych wspólnot.

W czasie spotkania, któremu przewodniczyła przełożona generalna m. Agata Mirek  siostry zastanawiały się nad rolą, jaką odegrał Błogosławiony Stefan kard. Wyszyński w życiu żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce. Usłyszały jak duży   kładł  akcent na  znaczenie współpracy międzyzakonnej i wspólne działania żeńskich zgromadzeń w obliczu   reżimu komunistycznego. Zwrócono  uwagę również na znaczenie jakie przywiązywał do rozwoju nie tylko duchowego sióstr ale też intelektualnego.

Kolejnym ważnym zagadnieniem które zostało poruszone  w czasie spotkania był zbliżający się Synod do którego cały Kościół się przygotowuje przez namysł w poszczególnych wspólnotach, do czego również jest zaproszona nasza Wspólnota Sióstr Niepokalanek.

Spotkanie  to było czasem  budowania więzi wspólnotowej poprzez     spotkania, rozmowy, pochylanie się nad troskami i radościami , a także spojrzenie w przyszłość  z nadzieją  i zaufaniem na nowe   zadania stojące przed nami.