W dniach 5-12 stycznia pierwsza grupa sióstr przeżywała swoje doroczne rekolekcje, tym razem w dynamice lectio divina ze św. Franciszkiem.

Był to czas zasłuchania w Słowo, w to, co Bóg dziś mówi…

Na przestrzeni ośmiu wieków, jakie dzielą nas od czasów św. Franciszka z Asyżu, wiele razy próbowano opowiedzieć o jego życiu. On sam nie napisał autobiografii, ale pozostawił po sobie wiele świadectw o osobistych spotkaniach z Ewangelią, które tak bardzo wpłynęły na jego historię życia, że stała się ona historią zbawienia, drogą ku świętości. Dziś Franciszek staje obok nas jako towarzysz w naszym dążeniu do świętości, jako wiarygodny świadek wewnętrznej przemiany, dokonującej się mocą Słowa. (z wprowadzenia do rekolekcji)

Rekolekcje poprowadził br. Michał Deja kapucyn z Centrum Duchowości Honoratianum www.centrumkapucyni.pl

Myśl jednej z uczestniczek rekolekcji:

Słowo Boże przeżyte przez św. Franciszka zmieniło jego życie. To samo Słowo ma moc przemieniać i moje życie, jeżeli tylko pozwolę mu wybrzmiewać pośród mojej codzienności, jeżeli zechcę go słuchać i według niego postępować. Rekolekcje to czas dostrajania się do Bożych planów, wybierania kogo, czego i jak chcę słuchać. Żeby wybrzmiała harmonia, trzeba respektować zamysł kompozytora – tak samo w życiu, jeśli chcę żeby było harmonijne, potrzebuję się kierować wskazówkami Stwórcy. On zaprasza mnie do współpracy – i to z tego wyjątkowego czasu rekolekcji chcę zabrać w moją zwykłą codzienność. Święty Franciszku, prowadź przez Maryję do Jezusa.