W dniu 4 stycznia w domu generalnym Zgromadzenia spotkała się pierwsza w tym roku grupa sióstr, które przyjechały, by kontynuować swoją formację. Przedmiotem rozważań stały się wskazówki Kościoła, który zaprosił nas na drogę synodalną – do głębokiego namysłu nad naszym communio, participatio i missio, w kroczeniu śladami wiary dzisiaj.
Siostry pracowały w mniejszych grupach, by umożliwić wysłuchanie każdej, która chciała się podzielić swoimi przemyśleniami, a następnie podsumowały przebieg dyskusji na wspólnym spotkaniu. Finalnie nie zamknięto wymiany myśli ani nie wypracowano jakichś wniosków, spostrzegając że  tak naprawdę ta droga dopiero się rozpoczyna i nasze missio jest tym, co wciąż przed nami.