Afrykański ośrodek zdrowia w Timberii w Czadzie został rozbudowany w 2023 r. Ksiądz biskup Rosario Pio Ramolo (biskup diecezji Goré) znalazł we Włoszech Panią, która sfinansowała inwestycję. Wybudowano trzy pomieszczenia przeznaczenia medycznego: salę na konsultacje lekarskie, salę do porodów i salę na obserwacje oraz duży magazyn.

Poważny wkład w wyposażenie w.w. pomieszczeń włożyła diecezja kielecka wraz z księdzem biskupem Janem Piotrowskim, za co siostry są bardzo wdzięczne.

Poświęcenie i otwarcie porodówki miało miejsce 8 grudnia 2023 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Przed nowym budynkiem zgromadzili się wokół księdza proboszcza i księdza wikariusza chrześcijanie uczestniczący tego dnia we Mszy świętej.

Po poświęceniu wszyscy otrzymali pamiątkowe obrazki z Maryją Niepokalaną i aktem oddania się Jej oraz cudowne medaliki Matki Bożej. Pierwszy w nowej sali porodowej urodził się chłopiec w dniu 12 grudnia.

Cieszymy się, że dzieci czadyjskie będą mogły godnie przychodzić na świat, a ich matki będą czuły się bezpieczne pod czułą opieką s. Barbary, misjonarki.