W dniu 19 grudnia 2023 r. Przełożona Generalna, m. Dorota Kocjan udała się do Radomia. Dyrekcja z Niepublicznego Przedszkola w Radomiu, zwanego Domkiem świętego Antoniego, s. Ewa Mirowska zaprosiła przedstawiciela Organu Prowadzącego przedszkole na jasełka, przygotowane przez dzieci i ich nauczycieli z tegoż przedszkola.

Spotkanie przedświąteczne odbyło się w Resursie Obywatelskiej wobec licznego grona rodziców i innych członków rodzin dzieci.

Na koniec spotkania m. Dorota złożyła wszystkim świąteczne życzenia.