W dniach od 7 listopada do 9 grudnia 2022r. kolejna grupa 13 osób przeżywała swoje 33 dniowe rekolekcje – przygotowanie do zawierzenia się Jezusowi przez Maryję.

Była to droga pośród codzienności w towarzystwie sióstr – aniołów opiekuńczych, oraz z modlitwą całego Zgromadzenia sióstr niepokalanek.

Przed poszczególnymi etapami rekolekcji odbywały się on-line konferencje wprowadzające. Był to również czas spotkania
i podzielenia się doświadczeniem drogi rekolekcyjnej, jak również wzajemnego poznania i nawiązania relacji.

Uroczyste zawierzenie siebie Jezusowi przez Maryję, które odbyło się w kaplicy sióstr w Nowym Mieście nad Pilicą, było zwieńczeniem drogi rekolekcyjnej.  Podczas uroczystej Eucharystii uczestnicy dokonali aktu osobistego zawierzenia – wyrazicielem wszystkich była p. Aneta, która odczytała akt w ich imieniu, natomiast własnoręcznie wypisane akty wszystkich zostały złożone w darach ołtarza.

Po Eucharystii wszyscy spotkali się na obiedzie w refektarzu sióstr.

Był to też czas dzielenia się świadectwem życia, zawierzeniem i drogą przygotowania się do niego.

Następnie goście udali się do muzeum bł. o. Honorata Koźmińskiego, by poznać nieco jego postać i źródło jego zawierzenia – „Tuus Totus”.