W dniu 22 lutego br. minęło 10 lat od zatwierdzenia Konstytucji i Ustaw Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Z tej okazji, z inicjatywy Matki Generalnej Agaty Mirek, w przeddzień tej rocznicy miało miejsce spotkanie sióstr niepokalanek, w formie on-line. „Jest to dobry moment, by poczynić refleksję nad wiernością naszym zakonnym zobowiązaniom”, napisała w liście zapraszającym na to spotkanie.

Matka Generalna przedstawiła zarys historyczny genezy prawa własnego naszej rodziny zakonnej, poczynając od pierwszych Ustaw zredagowanych w 1894 r. przez O Założyciela, Bł. Honorata Koźmińskiego, poprzez kolejne zbiory prawa z 1905 r., z 1934 r.(zatwierdzone z dekretem pochwalnym dla Zgromadzenia) oraz posoborowe Konstytucje i Ustawy z 1987 r. aż do obecnie obowiązujących. Niezwykle cenne były dla nas przytoczone fragmenty Kroniki Zgromadzenia autorstwa współzałożycielki Matki Ludwiki Gąsiorowskiej, dotyczące wydarzeń związanych z ubieganiem się o zatwierdzenie prawa własnego Zgromadzenia przez Stolicę Apostolską i jednocześnie zatwierdzenie naszej rodziny zakonnej w Kościele.

Matka podkreśliła znaczenie regulacji prawnych w życiu Zgromadzenia i odnowie każdej z nas z osobna, nawiązała też do mającej odbyć się kapituły nadzwyczajnej, zgodnie z zaleceniem ostatniej Kapituły Generalnej Zgromadzenia, w której będą mogły wziąć udział wszystkie siostry.

Spotkanie to, chociaż w formie on-line, było też dobrą okazją do spotkania Sióstr, zobaczenia się i wzajemnych pozdrowień za pośrednictwem Internetu.

Matka zaproponowała też organizowanie tego typu spotkań regularnie w każdym miesiącu.