To nowa inicjatywa, która od niedawna zaczęła się kształtować przy naszym Zgromadzeniu sióstr niepokalanek. Jej założeniem jest zaproszenie ludzi świeckich do poznawania naszego charyzmatu, naszej duchowości, aby następnie dzielili się nim z innymi w swoich środowiskach. Chcemy zapraszać do współpracy i wspólnego wędrowania  drogą przez Maryję do Jezusa i szerzenia czci Maryi Niepokalanej. Chcemy opowiadać o drodze zawierzenia Jezusowi przez Maryję wg św. Ludwika Grignion de Montfort,  aby Maryja była bardziej znana i kochana, a przez to by Bóg był uwielbiony.

Od stycznia przekazywane były zaproszenia i informacje o Wolontariacie Maryjnym. Kolejnym krokiem było utworzenie grupy na Facebooku, miejsca komunikacji, wymiany pomysłów i gromadzenia się osób zainteresowanych tą inicjatywą.

Pierwsze spotkanie  grupy odbyło się w sobotę 19 lutego w formie on-line na platformie Zoom. Był to czas wzajemnego zapoznania się między uczestnikami i z wstępnymi założeniami grupy, wymiany pomysłów, możliwości zaangażowania się jak również wstępnych planów i ustaleń.

Wszystkich Wolontariuszy, którzy już są i którzy, jak wierzymy, jeszcze dołączą, a także siostry niepokalanki,  które włączyły się we współtworzenie Wolontariatu Maryjnego powierzamy Maryi Niepokalanej, a przez Nią Jezusowi Chrystusowi Odwiecznej Mądrości Wcielonej.