Młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach pod kierunkiem katechetki s.Agnieszki (niepokalanki),  przygotowała przedstawienie  pt. „Oddajmy pokłon Synowi Bożemu”.

Scenariusz uświadamiał widzom doniosłość tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w całym wszechświecie. Obecni na sali mogli dostrzec hołd żywiołów wobec Bożego Dziecięcia oraz pokłon człowieka. Teologiczna głębia treści motywowała do osobistej refleksji zebranych na sali widzów. Aktorzy ucharakteryzowani symbolicznie na żywioły: ogień, wodę, powietrze oraz słońce, noc i ziemię, wyrażali wdzięczność za dzieło stworzenia i odkupienia. Właściwa recytacja tekstów i piękne wykonanie kolęd wprowadzały społeczność szkoły w klimat Bożego Narodzenia.

Przedstawienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia jest jedyną katechezą dla całej społeczności placówki, dlatego wykonano je dwa razy, aby wszyscy mogli je obejrzeć. Praca aktorów spotkała się z dużym uznaniem grona pedagogicznego i uczniów szkoły.