7 stycznia 2024 roku w  niedzielę Chrztu Pańskiego w domu generalnym w Nowym Mieście nad Pilicą siostry niepokalanki gościły p. Kasię, skrzypaczkę i p. Justynę, wiolonczelistkę. Razem z gośćmi w kaplicy było wspólne kolędowanie przy akompaniamencie instrumentów. To był dobry czas modlitwy i refleksji przed żłóbkiem małego Jezusa. Radosne kolędowanie zakończyło się wspólnym obiadem w naszym refektarzu zakonnym.