W poniedziałek, 21 marca br., na zaproszenie Matki Generalnej Agaty Mirek na platformie Zoom odbyło się drugie spotkanie z siostrami w ramach przygotowań do kapituły namiotów. Matka zwróciła uwagę, że obecnie przeżywany okres Wielkiego Postu daje dużo możliwości do ciągłego podejmowania nawrócenia, w którym przeszkadzają lekceważenie własnych słabości, porównywanie siebie do innych oraz przekonanie o bezskuteczności wysiłków poprawy życia.

Tematyka tego spotkania koncentrowała się także wokół wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie i ich konsekwencjami dla naszego życia, zarówno w wymiarze duchowym, jak i społecznym. Wydarzenia te są dla nas swoistą weryfikacją życia Ewangelią.

Matka wyraziła wielką nadzieję, że oddanie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny przez Ojca Świętego Franciszka w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, zaowocuje zaprzestaniem działań wojennych na Ukrainie.

Na zakończenie, w nawiązaniu do uroczystości św. Józefa, przytoczyła fragmenty Kroniki naszej Współzałożycielki, Matki Ludwiki Gąsiorowskiej o historii figury św. Józefa, która znajduje się w naszym ogrodzie w Nowym Mieście.