„Sztuka nie jest wysiłkiem woli lecz darem; jest przynajmniej dla dziecka rzeczą najprostszą i najbardziej naturalną na świecie”.                                                                                                                                                                                    (M. Richardson)

W Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II  w Zakopanem s. Alicja Antosik, oprócz swoich codziennych obowiązków wynikających z pracy dyrektora szkoły i nauczyciela doradcy zawodowego, prowadzi zajęcia dodatkowe dla dzieci z klas młodszych i starszych o nazwie „Warsztaty  manualne”.

Zajęcia te mają na celu rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia dzieci oraz ich samodzielności. Uczą odpowiedzialności i umiejętności planowania działań. Kształtują też umiejętność współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem.

Warsztaty rozwijają sprawność manualną i  percepcyjną, doskonalą umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi. Wpływają na rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły.

Podczas zajęć realizowana jest różna tematyka. Często nawiązujemy do okolicznościowych świąt, które ważne są w życiu dziecka i rodziny, takich jakich jak Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, Dzień Matki i wielu innych.

Pracujemy wykorzystując różne materiały i narzędzia.

Prace plastyczne wykonane przez dzieci to np. „Fantazyjny wazon”(wykonanie wazonu poprzez oklejanie pojemnika sznurkiem w naturalnym kolorze), „Filiżanka z pianki”, „Kwiaty z papieru” i wiele innych, w tym stroiki wielkanocne, które prezentujemy na zdjęciach.

Co dają warsztaty manualne dzieciom?

Dzięki warsztatom uczniowie mogą kształtować swoją osobowość, uczyć się otwartości na innych, na nowe myśli i poglądy, wykazywać się umiejętnością współpracy i komunikowania się, rozwijać zdolność do zadziwienia światem i postrzegania tego co niezwykłe i piękne. Zajęcia budzą w dzieciach energię, fantazję, entuzjazm, odwagę i spontaniczność. Zajęcia te prowokują do rozwoju i samorealizacji oraz pogłębiają wrażliwość na los drugiego człowieka.

Uczniowie z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II  w Zakopanem podczas zajęć wykonują pod okiem s. Alicji różne prace, które sprawiają im wiele radości i satysfakcji.