Dnia 24 lutego na zakończenie naszych rekolekcji zakonnych przeżywałyśmy jubileusze sióstr: 75 lat życia zakonnego s. Zofii Małgorzaty od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz 70 lat życia zakonnego s. Celestyny Marty od Miłosiernego Serca Maryi. W czasie Eucharystii  razem z czcigodnymi jubilatkami dziękowałyśmy Bogu za Ich życie i powołanie.

Dla nas takie jubileusze to świadectwo wierności ślubom zakonnym i miłości Boga nade wszystko. To obraz modlitwy, pracy, radości i cierpień życia złożonego na ołtarzu z Jezusem. To także wezwanie do umacniania wiary i ufności w to, że Pan nie opuszcza tych, którzy Go miłują, ale nieustannie udziela swoich łask, aby być z Nim i wytrwać w powołaniu.