Jasna Góra przyciąga pielgrzymów od setek lat. Maryję, która jest Królową Polski, zwłaszcza w Jej Cudownym Obrazie Jasnogórskim, kochają nasi rodacy. Jej obecność na Jasnej Górze sprawia, że to święte miejsce jest naszym Narodowym Sanktuarium, a miasto Częstochowa duchową stolicą Polski.

Na swoim Obrazie Jasnogórskim Maryja pokazuje wszystko, co dla osoby wierzącej w Boga jest najważniejsze – wskazuje Ona na Syna Bożego Jezusa i uczy jak Go kochać, jak adorować.

Siostry ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej przybyły licznie, prawie ze wszystkich wspólnot w Polsce, by czuwać całą noc z 12 na 13 maja 2024 r. przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej. Nie były same. Towarzyszyli im ludzie wiary, znajomi, osoby zaprzyjaźnione z naszym Zgromadzeniem. Wszyscy wytrwale i do końca adorowali Jezusa. Jako dzieci Kościoła świętego, a siostry niepokalanki także z racji powołania jako Córki Maryi Niepokalanej, patrzyliśmy w piękne i łagodne oczy Matki, która spoglądała na nas życzliwie z wysokości Cudownego Obrazu. Zanosiliśmy do Niej ufne prośby, podziękowania, a Ona nas uważnie słuchała.

Podczas czuwania przewodniczył nam o. Zbigniew Ptak, paulin, który po Apelu Jasnogórskim z wielką pasją wygłosił konferencję na temat dobrego i właściwego przeżywania Eucharystii. Położył mocny akcent na zrozumienie istoty wypowiadanych słów, czynionych gestów i ich przeżywania podczas Mszy św. Tłumaczył części Mszy św., by obudzić świadomość dokonujących się  zbawczych dzieł Bożych. Po nauce nasza wspólnota pielgrzymia w ciszy adorowała Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie. Godzinę przed północą modliliśmy się poprzez czytane teksty i śpiew adoracyjnych pieśni.

Eucharystia o północy, celebrowana przez o. Zbigniewa była wydarzeniem, w którym dokonało się nasze zjednoczenie z Bogiem w Słowie Bożym i przyjętej Komunii św., pogłębienie więzi z Trójcą Świętą, nasze duchowe umocnienie, ożywienie i pocieszenie. Celebrans w kazaniu kontynuował omawianie wybranych elementów Mszy św., posługiwał się przemawiającymi do serca przykładami.

W tradycyjnym układzie czuwania na Jasnej Górze były jeszcze następujące modlitwy: Różaniec, w tym roku z bł. Rodziną  Wiktorii i Józefa Ulmów i ich dziećmi, koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzinki ku czci N.M.P. oraz jutrznia ze wspomnienia dowolnego o Matce Bożej Fatimskiej.

W czuwaniu uczestniczyło także 7 osób spośród 13, które przy towarzeszeniu naszych sióstr przeszły drogę 33-dniowego przygotowania do zawierzenia siebie Jezusowi przez Maryję według św. Ludwika Grignion de Montfort. Podczas czuwania dokonały tego zawierzenia przed Maryją w Jej cudownym Obrazie Jasnogórskim.

Czuwanie zakończyliśmy tradycyjnie tuż przed godz. 4.00 odmówieniem przez wszystkich uczestników aktu zawierzenia siebie Maryi według św. Ludwika Grignion de Montfort, patrona naszego Zgromadzenia.

Czuwanie, w którym uczestniczyłyśmy, było czasem formacji duchowej i wewnętrznej odnowy. Dziękujemy Bogu za ten czas łaski i za szczęśliwy powrót wszystkich pielgrzymów do domu.