Życie zakonne nobilituje

Życie zakonne nobilituje

Bogu niech będą dzięki za 100 lat życia s. Marii Ambroziak, w Zgromadzeniu Córek Maryi Niepokalanej s. Wenancji  od Matki Bożej Anielskiej.

Urodziła się 24 lutego 1920 r. na Ziemi Kieleckiej w Gieraszowicach, wiosce należącej do parafii w  Sulisławicach, gdzie do dziś znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.

Jaki jest jej sekret długiego życia poświęconego Bogu?

Mówiła: "Wpatruj się w Jezusa ukrzyżowanego, a zwyciężysz wszystko!"

"Życie zakonne nobilituje, bo wszystko w nim jest łaską i dziełem łaski. Nie jest ono przypadkowe, ale zaplanowane przez Boga, bo któż poza Bogiem jest zdolny odczytać, co się dzieje w sercu ludzkim".