U MATKI

U MATKI

Jak zwykle w wigilię Zesłania Ducha Świętego Córki Maryi Niepokalanej spotkały się u tronu Pani Jasnogórskiej aby w modlitwie powierzać Bogu przez ręce Maryi, intencje Zgromadzenia, Sióstr i wszystkich bliskich im osób. W tym roku przypadało ono z 22/23 maja. Te dni pozostaną w naszej pamięci na długo, ponieważ w tym wyjątkowym czasie 25 osób, biorących udział w "drodze zawierzenia" oddało swoje życie Jezusowi przez Maryję.

W dniu 18 kwietnia uczestnicy dzieła zawierzenia (w sposób szczególny dzieło to było adresowane do ludzie młodych), rozpoczęli 33-dniowe rekolekcje.  Uwieńczeniem tej drogi był uroczysty akt oddania na Jasnej Górze. Ze względów pandemicznych część grupy łączyła się z nimi on-line. 
W trosce o wierność charyzmatowi naszego Zgromadzenia oraz  dostrzegając znaki czasu, planowana jest druga edycja Drogi Zawierzenia.