SYMPOZJUM O ŹRÓDŁACH

SYMPOZJUM O ŹRÓDŁACH

10 marca 2021r. mogliśmy uczestniczyć w systemie zdalnym, w sympozjum zorganizowanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Teologia duchowości)  ŹRÓDŁA DUCHOWOŚCI ZGROMADZEŃ HONORACKICH.

W sympozjum uczestniczyły osoby z różnych środowisk naukowych, m. in. z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, osoby z Polski i Rzymu. Podczas wystąpień poruszane były m. in. zagadnienia dotyczące  zasadniczych elementów duchowości franciszkańskiej, Najstarszych źródeł franciszkańskich w duchowości honorackiej, Ignacjańskie inspiracje duchowości bł. Honorata,

Poruszono także tematy już bezpośrednio związane z rodziną honoracką, czyli Kościelne zatwierdzenie zgromadzeń „honorackich” jako zakonnych, Trzeci Zakon Franciszkański a początki zgromadzeń honorackich. Wśród prelegentów tego bloku tematycznego była siostra z naszego Zgromadzenia - s. Bożena, która przedstawiłą referat dotyczący tematu: Dokument z pierwszego spotkania zgromadzeń honorackich.

Następnie przedstawiono sylwetki dwóch sióstr, których trwa proces beatyfikacyjny. Są to: s. Hilaria Główczyńska (honoratka) i s. Urszula Napierska (niepokalanka). 

Całość wystąpień sympozjalnych pozwoliła dotknąć ogromnego bogactwa duchowości franciszkańskiej, która znajduje się u podstaw duchowości honorackiej. 

Miłość to najprostsza droga do Boga...

© | Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej
Wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie AKAP-IT
Informacja o ochronie danych osobowych