Śluby wieczyste s. Karoliny

Śluby wieczyste s. Karoliny

"Niech Cię Bóg błogosławi na wszystko i niech będzie pochwalony za to, co czyni w tobie" (o. Honorat)

8 grudnia 2019r., w godzinie łaski uczestniczyłyśmy w ceremonii ślubów wieczystych s. Karoliny.

Ten dzień - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi - jest patronalnym świętem Zgromadzenia. Bóg udzielił Maryi szczególnej łaski, została ukształtowana jako "nowe stworzenie", by być godną Matką Syna Bożego. Widzimy w Niej wyraźnie, że Miłość Boga uprzedza każde powołanie. Maryja jest wzorem dla wszystkich wierzących w Chrystusa, a w szczególności osób Bogu poświęconych.

S. Karolina składała swoją wieczystą profesję w rodzinnej parafii, gdzie rozpoczęło się w niej życie zjednoczone z Bogiem. Miłość do Jezusa Chrystusa - Boskiego Oblubieńca wyraża się właśnie w sposób widoczny, w złożeniu profesji zakonnej. "Ślubuję Bogu Wszechmogącemu przez całe życie zachowywać czystość ubóstwo i posłuszeństwo"  - wypowiadała wobec Boga ale i wobec zgromadzonych s. Karolina. Przełożona Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej przyjęła to zobowiązanie, a wspólnota Kościoła je potwierdziła.

Skąd ona to ma? wybrzmiało w kazaniu wygłoszonym na tę okoliczność. Aby to zrozumieć trzeba najpierw zanurzyć się w nieogarnionej miłości Stwórcy, który na wszelkie sposoby stara się mówić do człowieka, a w szczególności przez swoje Słowo. Potem trzeba zaprosić Maryję - wziąć Ją jak św. Jan do swojego życia. I staje się cud. Porządek grzechu zostaje odwrócony, a nastaje Królestwo Boga - porządek łaski, miłości i pokoju.