Siostra Urszula

Siostra Urszula

Siostra Urszula, swoim życiem, cierpieniem i codzienną posługą dla wszystkich, którzy ją poznali, zapisała piękną kartę świętości w zawierzeniu Bogu przez ręce Maryi.

Przez całe życie pragnęła być osobą Bogu poświęconą – zawierzyć się przez konsekrację zakonną. U schyłku ziemskiej drogi poznała wspólnotę sióstr i złożyła śluby w Zgromadzeniu Córek Maryi Niepokalanej. Wierzymy, że jest w gronie świętych niepokalanek w niebie.

Więcej o tej niesamowitej postaci i jej misji modlitwy, w szczególności za kapłanów możemy przeczytać w książce „Życie ofiarowane kapłanom” - https://cutt.ly/qeuX5yA

 

Modlitwa za wstawiennictwem s. Urszuli Napierskiej CMN

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty wybrałeś siostrę Urszulę, aby dążyła do Ciebie drogą krzyża. Dzięki Twej łasce wypełniała ona w duchu ewangelicznej prostoty i radości misję modlitwy i cierpienia za potrzebujących, a zwłaszcza za kapłanów. Udziel nam przez jej wstawiennictwo łaski (.........),o którą pokornie prosimy.

Maryjo, Matko Niepokalana, przyczyń się za nami w tej prośbie, którą zanosimy do Boga przez siostrę Urszulę, Twoją umiłowaną córkę. Amen.

 

O wszelkich łaskach otrzymanych od Boga za przyczyną s. Urszuli Napierskiej prosimy informować Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej;
ul. Rawska 5;
26-420 Nowe Miasto n/Pilicą;
tel. 48 674-10-85