S. URSZULA NA UNIWERSYTECIE

S. URSZULA NA UNIWERSYTECIE

10 marca 2021r. w ramach sympozjum zorganizowanego przez wydział teologiczny Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego mogliśmy wysłuchać prelekcji dotyczącej życia i zasadniczych elementów duchowości s. Urszuli Napierskiej. Referat wygłosił ksiądz Postulator procesu beatyfikacyjnego - ks. dr. Łukasz Białk. 

Mogliśmy usłyszeć, że ze zgromadzonych dotychczas materiałów dowodowych, w procesie beatyfikacyjnym, czyli licznych świadectw potwierdzających świętość s. Urszuli,  jednoznacznie wyłania się obraz świętej, odznaczającej się szczególnym charyzmatem świętości, ofiarowanej w intencji świętości kapłanów. Ks. Postulator wyróżnił 4 elementy kluczowe dla zrozumienia na czym polega duchowa ofiara, którą s. Urszula podjęła za kapłanów w swoim życiu duchowym. 1. Towarzyszenie kapłanom. 2. Modlitwa wstawiennicza za kapłanów. 3. Pokuta za grzechy kapłanów. 4. Cierpienie ofiarowane w intencji świętości kapłanów.

S. Urszula realizując swoje powołanie w Zgromadzeniu Córek Maryi Niepokalanej, odczytała osobisty charyzmat i ofiarnie podjęła tę duchową drogę. Ufamy, że jej święte życie oddane kapłanom przyniosło i przynosi bogate owoce łask Bożych. Więcej o tej niesamowitej postaci można przeczytać Home - Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej (niepokalanki.eu)