Odpust w Czadzie

Odpust w Czadzie

Dzień odpustu w parafii Timberi w Czadzie był naprawdę "czadowy".

Wszystko to wydarzyło się w niedzielę 22 września, gdyż parafia jest pod patronatem św o. Pio. 

Siostry Niepokalanki są w Czadzie od 21 stycznia 2001r. Na prośbę bp Rosario Ramolo rozpoczęły pracę w misji Timberi. Dzieli się ona na 5 sektorów, zaś w każdym z nich jest od 7 do 8 wiosek. Te najdalsze są oddalone od misji o 30 km.

W dzień odpustu przyszły delegacje z każdego sektora, by uczestniczyć w uroczystości. Po Mszy św młodzież śpiewała i tańczyła zabawiając w ten sposób parafian z Timberi czekających na świąteczny obiad. To był istny czadowy koncert.

Obecnie w czadzie są dwie nasze siostry - s. Małgorzata i s. Barbara.

W Czadzie nie ma powszechnego obowiązku uczęszczania do szkoły. aby zatem dzieci miały szerszy i łatwiejszy dostęp do nauki, na prośbę rodziców, siostra Małgorzata założyła przedszkole w Timberi i w Bikibi. Poza tym S. Małgorzata zajmuje się formacją grup młodzieżowych – Gidy i Kem–Kogi. Uczy przygotowania do życia w rodzinie. Prowadzi naukę szycia, szydełkowania i haftu oraz grupę teatralną. S. Barbara - pielęgniarka z wielką troską i miłością służy ludziom chorym w założonym leprozorium. Prowadzi terminowe szczepienia dla dzieci i otacza szczególna opieką matki spodziewające się dziecka.

Jeśli doczytałeś ten tekst do końca to pomódl się do Maryi za nasze siostry misjonarki i naszą misję w Czadzie. Zdrowaś Maryjo...