Ochrzczeni i posłani

Ochrzczeni i posłani

Z woli Papieża Franciszka miesiąc październik 2019r. jest nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w dzieło misyjne Kościoła.

Papież pragnął, aby bardziej rozbudzić świadomość missio ad gentesi podjąć z nową energią misyjną przemianę życia i duszpasterstwa. „Odwagi, Matko Kościele: odzyskaj swoją płodność w radości misji!”.

Siostry niepokalanki niczym ogniki Bożej miłości rozrzucone po świecie starają się wszędzie tam, gdzie się znajdują, budować królestwo Boże. Również na kontynencie afrykańskim – w Czadzie od wielu lat posługują siostry, ogarniając ofiarnym sercem i miłością tamtejszych mieszkańców Timberi.