Kolejne spotkanie Koła Żywego Różańca Dzieci

Kolejne spotkanie Koła Żywego Różańca Dzieci

Dnia 9 III 2019 u progu Wielkiego Postu odbyło się w domu Sióstr Córek Maryi Niepokalanej w Zakopanem przy u. Balzera 17B kolejne spotkanie Koła Żywego Różańca Dzieci.

Członkowie Koła chcieli w ten sposób rozpocząć tegoroczny Wielki Post by razem z cierpiącym Panem Jezusem wędrować do  Nieba. Na spotkanie przybyło 15- cioro dzieci z klas 0 – VI Szkoły Katolickiej w Zakopanem.

Pierwsza część spotkania miała charakter edukacyjno – modlitewny. Dzieci pod kierunkiem s. Teresy przypomniały sobie czym jest Wielki Post, pokuta, nawrócenie, jałmużna, rachunek sumienia. Mówiliśmy także o objawieniach Matki Bożej w Fatimie, podczas których prosiła Ona  ludzi o modlitwę i pokutę. Dzieci zapoznały się także z formami pokuty, które podejmowały dzieci fatimskie.

Ta część spotkania zakończyła się zmianą tajemnic różańcowych i ustaleniem intencji do modlitwy na kolejny miesiąc. Dzieci zaproponowały byśmy modlili się w następujących intencjach:

- o wytrwanie w postanowieniach wielkopostnych

- o wiarę

- o pokój na świecie

Następnie wszyscy udali się do kaplicy, gdzie wspólnie odmówiono tajemnice światła Różańca św. W modlitwie uczestniczyły także siostry ze wspólnoty domowej.

W drugiej części spotkania dzieci pod kierunkiem s. Alicji, s. Jadwigi, s. Teresy oraz jednej z mam p. Agnieszki przygotowywały kruche ciasteczka.

Spotkanie zakończyło się  przy  wspólnym stole , degustacją wykonanych słodyczy i radosnym śpiewem ku czci Boga - Stworzyciela świata. Dzieci otrzymały też po kilka ciasteczek by podzielić się nimi z bliskimi w domu.

Tak to czyniąc dobro chcemy osłaniać kwiatami dobrych uczynków każdy cierń w koronie P. Jezusa.  Dzieci uśmiechnięte opuszczały dom sióstr obiecując przyjść za miesiąc/ 6 IV /na kolejną zmianę tajemnic Różańca św. ,  oraz zaprosić na nie nowych kolegów i koleżanki.