Kolejne spotkanie Dzieci z Kółka Żywego Różańca

Kolejne spotkanie Dzieci z Kółka Żywego Różańca

11 maja grupa dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Zakopanem należąca do Kółka Żywego Różańca kolejne swoje spotkanie przeżywała w plenerze.

O godz. 7.30 wyjechaliśmy w kierunku Wadowic do rodzinnego miasta Patrona naszej szkoły św. Jana Pawła II. Podczas podróży s. Teresa poprowadziła katechezę na temat Litanii Loretańskiej.

Miesiąc maj, poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej. Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych Litania do Najświętszej Maryi Panny, zwana popularnie Litanią Loretańską. Termin litania oznacza dosłownie modlitwę błagalną charakteryzującą się specyficznym układem. Złożona jest z szeregu wezwań – inwokacji, po których następuje stała odpowiedź np. „módl się za nami”.

Pierwsze wzmianki dotyczące Litanii Loretańskiej pojawiają się w XII  wieku. Niektóre wezwania skierowane do Maryi znajdowały się w Litanii do Wszystkich Świętych. Z czasem zebrano je razem w osobną grupę, która oderwała się od początkowego pnia tworząc nową formę. Litania zwana jest Loretańską od miasteczka Loretto położonego we Włoszech gdzie znajduje się słynne sanktuarium Maryjne. Podanie głosi, że w XIII wieku został przeniesiony przez aniołów do Loretto Domek Nazaretański, w którym przyszła na świat Matka Boża. Faktem jest, że litania była szczególnie propagowana i odmawiana przez pielgrzymów w tym właśnie sanktuarium maryjnym. Przybrała tam ostateczną formę i zaczęła promieniować na cały Kościół. Z roku 1531 pochodzi świadectwo używania jej w tym sanktuarium. Po raz pierwszy ukazała się drukiem w 1572r. we Florencji i zawierała 43 wezwania. W dokumentach papieskich pojawia się o niej wzmianka w r. 1581 w bulli Papieża Sykstusa V, który za jej odmawianie udzielił 200 dni odpustu i zachęcał do jej odmawiania.  Urzędowo zatwierdził ją papież Benedykt XIV i zezwolił stosować ją w publicznym kulcie Kościoła. Wezwania litanii podlegały  na przestrzeni wieków zmianom.

Dzisiejsza wersja zawiera 52 wezwania. Usuwano lub wzbogacano ją nowymi wezwaniami w zależności od potrzeb i okoliczności. Dla przykładu: „wspomożenie wiernych” zatwierdził papież Pius V  w związku ze zwycięstwem nad Turkami pod Lepanto 1571, „Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta” – papież Pius IX dzień przed ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi panny 1854, „Królowo Różańca Świętego” – Leon XIII 1883r, w 1908r Kościół w Polsce uzyskał zgodę na włączenie tytułu „Królowo Korony Polskiej” przekształcone po II wojnie światowej na „Królowo Polski” , „Królowo pokoju” – Benedykt XV – 1917, Pius XII – „Królowo Wniebowzięta „ 1950 w związku z ogłoszeniem dogmatu o wniebowzięciu NMP; Św. Jan Paweł II w 1980 r. przyznał prawo Konferencji Episkopatu do włączenia do litanii tytułu „Matko Kościoła” a w 1995r. „Królowo Rodziny”.

 Oprócz zezwoleń na powszechne wprowadzenie inwokacji, wydano wiele zezwoleń ograniczonych dla poszczególnych diecezji lub zgromadzeń zakonnych /np. Królowo Zakonu Serafickiego-1910r. Królowo Szkaplerza świętego – 1689/ Dlatego w praktyce możemy się spotkać z różnymi wezwaniami. Wszystkie one jednak oddają cześć Bogu przez wstawiennictwo Maryi. 

Po krótkiej katechezie wszystkie dzieci odmówiły dziesiątek różańca w intencjach przypisanych na maj.

 

Po dotarciu na miejsce najpierw odbyła się „podróż” ciuchcią śladami św. Jana Pawła II po Wadowicach.

O godz. 12.00 grupa uczniów z opiekunami uczestniczyła we Mszy św. w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy św. wszyscy zgromadzili się przy chrzcielnicy przy której odbył się chrzest św. Jana Pawła II; w krótkiej modlitwie dziękowaliśmy Panu Bogu za Wielkiego Polaka i nasz własny chrzest.

Po Mszy św. odbyło się zwiedzanie Muzeum Domu Rodzinnego św. Jana Pawła II.

Po zwiedzaniu muzeum udaliśmy się w drogę powrotną do Zakopanego zatrzymując się w Inwałdzie – Parku Rozrywki.