Jesełka w Hrubieszowie

Jesełka w Hrubieszowie

Tradycyjnie, w okresie przedświątecznym, tj. 20.12.2019 r. odbyły się jasełka. W tym roku zostały przygotowane przez młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Hrubieszowie pod opieką s. Bernadetty, przy współudziale ks. Grzegorza Szlęzaka. Autorką scenariusza tegorocznych jasełek była s. Bernadetta.

Jasełka zostały zaprezentowane w dwóch turach, aby jak największa grupa młodzieży mogła obejrzeć przedstawienie bożonarodzeniowe, które ukazywało tajemnicę Wcielenia i Narodzenia Syna Bożego, zawarte w Biblii i wizji mistyków.

Świąteczna scenografia, pięknie wykonane kolędy i pastorałki oraz zaangażowanie młodych aktorów pomogło uczniom, nauczycielom i dyrekcji szkoły przeżyć historię Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, Nawiedzenia świętej Elżbiety, wędrówki Maryi i Józefa do Betlejem, spotkania z pasterzami oraz z królami: Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bożej Dziecinie.

Przedstawienie bożonarodzeniowe spotkało się z ciepłym przyjęciem przez wszystkich. P. dyrektor Alicja Borkowska podziękowała młodzieży i opiekunom za zagazowanie oraz zaprezentowane umiejętności artystyczne i wokalne.