Koło Różańcowe Dzieci

Koło Różańcowe Dzieci

Niech Bóg będzie uwielbiony w radości Dzieci ich Rodziców i naszej Wspólnoty.

Dnia 23 lutego 2019r przy wspólnocie Sióstr Córek Maryi Niepokalanej zamieszkałych w Zakopanem przy ul. Balzera 17 b powstało Koło żywego Różańca Dzieci.

Na spotkanie organizacyjne przybyło 17-cioro dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Zakopanem gdzie pracują nasze siostry: s. Alicja i s. Jadwiga. Dzieci uczęszczają do klas „0” – VI. Po rozpoczęciu spotkania o godz. 10.45 s. Teresa wyjaśniła dzieciom zasady funkcjonowania Kół Żywego Różańca oraz podała krótką historię tej formy modlitwy różańcowej. Następnie odbyło się losowanie tajemnic różańcowych, które każdy członek Koła będzie odmawiał przez najbliższy miesiąc. W  losowaniu uczestniczyły także siostry. Dzieci zaproponowały także intencje modlitwy na najbliższy miesiąc. Modlimy się za nasze Rodziny, naszych Dziadków i o to byśmy wszyscy spotkali się w Niebie – byli święci.

 Następnie wszyscy udali się do domowej kaplicy, gdzie przed Najświętszym Sakramentem wspólnie odmówili część radosną Różańca św. w zaproponowanych intencjach. Dzieci modliły się także śpiewem znanych pieśni.

                Kolejnym punktem spotkania było radosne przeżywanie we wspólnocie koleżeńskiej trwającego jeszcze karnawału. Dzieci pod opieką sióstr: Alicji, Jadwigi i Teresy przygotowywały faworki /chrust/. Wiele radości przyniosło dzieciom formowanie faworków oraz sam proces smażenia, który mogły z bliska obserwować. Wszyscy mogli uczestniczyć w różnych etapach pracy /zależnie od możliwości wiekowych/ i w ten sposób przygotować wspólny poczęstunek. Dzieci nakryły do stołu i po wspólnej modlitwie z radością spożywały owoce swej pracy. Z wielką dumą i radością częstowały też faworkami Rodziców, którzy przychodzili by zabrać je do domu. Odchodząc pytali o następne spotkanie, które odbędzie się za miesiąc i będzie połączone ze zmianą tajemnic różańcowych. W ten sposób udało się nam połączyć radość modlitwy z radością wspólnej pracy i spożywania jej owoców.

                Niech Bóg będzie uwielbiony w radości Dzieci ich Rodziców i naszej Wspólnoty.

Powstałe Koło Żywego Różańca oddajemy w opiekę Maryi Niepokalanej. A pozostałych uczniów szkoły katolickiej i ich najbliższych zapraszamy do wspólnej modlitwy.