Dzień wynagrodzenia

Dzień wynagrodzenia

Siódmy lub ósmy dzień każdego miesiąca w naszym Zgromadzeniu związany jest z wynagrodzeniem za grzechy własne, Zgromadzenia, mieszkańców miast i narodu, a także za niewierność kapłanów i osób konsekrowanych.

W październiku br. do włączenia się w tę modlitwę siostry z Warszawy zaprosiły także osoby świeckie. Spotkaliśmy się w domu naszego Zgromadzenia na Marymoncie, gdzie o godz. 18.30 odmówiliśmy wspólnie różaniec. Następnie w Eucharystii, w szczególny sposób wynagradzaliśmy Bogu przez ręce Matki Bożej Różańcowej. Mszę św. Sprawował o. Andrzej Baran OFMcap, który w homilii przybliżył nam ideę wynagradzania w nauce bł. o. Honorata Koźmińskiego oraz zaznaczył, że jest to miłość uczestnicząca. Wynagradzanie jest owocem miłości. Uczymy się jej od Maryi.

Po zakończonej Eucharystii, podczas symbolicznej kolacji był czas na budowanie wspólnoty, wzajemnych więzi jedności, miłości i pokoju.