Duchowe Spa

Duchowe Spa

"Zasłuchani z Maryją" - to temat weekendowego dnia skupienia dla dziewcząt.

Takie dni zawsze są wyjątkowe. Można spotkać się z sobą, porozmawiać z osobą doświadczoną w sprawach ducha, a przede wszystkim znaleźć ciszę, w której mieszka Bóg. Wzorem umiłowania Boga w ciszy swego serca jest Maryja. Ona umiała być nieustannie z Nim złączona. Nas od Boga oddziela grzech. I właśnie po to są rekolekcje: żeby na nowo zwrócić się do Boga całkowicie, a to co niejednokrotnie nas od Niego oddziela - odrzucić. Rekolekcje dają szansę na wolność, bo Bóg, który w nich działa takimi nas czyni (Por. J 8, 36). Wolność jest podstawą dojrzałości, zaś człowiek dojrzały ma odwagę podejmować właściwe decyzje, szczególnie te dotyczące dalszej drogi życiowej.

Działo się to wszystko 15-16 lutego we wspólnocie Sióstr Niepokalanek w Gdańsku - Nowym Porcie.

Warto również dodać, że w tych dniach przypadała rocznica urodzin s. Urszuli Napierskiej - naszej współsiostry, która zmarła w opinii świętości. Dlatego też uczestnicy spotkania udali się jej grób, by podziękować Bogu za jej święte życie i miłość, którą obdarzała każdego.