Ruch Czystych Serc (RCS) – szkoła miłości i klinika czystych serc

Ruch Czystych Serc (RCS) – szkoła miłości i klinika czystych serc

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą!” (Mt 5,8)

Chcemy tylko prawdziwej miłości, niezależnie od tego, do jakiego stanu powołuje nas Pan, dlatego zawierzamy się Temu, który nas stworzył – Jedynemu Ekspertowi – Jezusowi Chrystusowi, prosząc, aby to On uczył nas, jak kochać, i by leczył zranione serca.

 

     Zachowanie czystości przedmałżeńskiej i wolność od wszelkich nałogów, a przede wszystkim pielęgnowanie relacji z Jezusem, poprzez m.in. codzienną modlitwę i życie sakramentalne (częstą Eucharystię i regularną spowiedź św.), oraz podjęcie konkretnej pracy nad sobą – to sprawdzona drogą do prawdziwej – bo czystej – miłości.

 

    Takie oddanie się Jezusowi stało się dla wielu z nas początkiem drogi wyjścia z nieuporządkowania w sferze seksualnej, a także z uzależnień od nikotyny, alkoholu czy narkotyków. Jezus czeka w sakramencie pojednania, by przebaczyć wszystkie grzechy i przywrócić czystość serca tym, którzy ufają w Jego nieskończone miłosierdzie. Nie ma przypadków beznadziejnych, ponieważ On uzdrawia z największych ran, podnosi z największych upadków i rozwiązuje najtrudniejsze sytuacje.

 

    Dla Jezusa nie ma sytuacji bez wyjścia! On może uleczyć nawet najbardziej poranione serce!

 

   „Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo”.
Jan Paweł II
  
Spotkania RCS w Kielcach odbywają się w 1 i 3 poniedziałek miesiąca w Duszpasterstwie Akademickim WESOŁA 54. O godz. 18.30 jest msza św, a po niej  spotkanie formacyjne bądź modlitewne (ok. 19.15).
  
W naszej  kieleckiej wspólnocie RCS,  przeżywaliśmy spotkanie opłatkowe w dniu  30 –go  grudnia. Tym razem miało to miejsce  we wspólnocie sióstr niepokalanek przy ul. Paderewskiego. Świąteczne spotkanie umożliwiło wszystkim wyrażenie  słów wdzięczności wobec siebie i umocnienie wzajemnych relacji.