Siostry razem z parafianami i zaproszonymi gośćmi dziękowały Bogu za 100 letnią obecność w Lidzie ….

„Bądźcie wierne swojej charyzmie – publicznej misji charytatywnej i opiekuńczej. Tylko na dwóch nogach człowiek stoi stabilnie. Niech wasza podwójna misja będzie stopami, na których będziecie stabilnie stać i skutecznie wykonywać zadanie powierzone wam przez Opatrzność Bożą. Dążcie do świętości i pomagajcie innym doskonalić się duchowo, aby przyszłość naszego społeczeństwa była wypełniona wartościami ewangelicznymi – powiedział arcybiskup do sióstr, gratulując im w rocznicę.”

Więcej można przeczytać na stronie  https://catholic.by/    i  https://grodnensis.by/

https://grodnensis.by/nawiny/10687-u-lidze-adznachyli-100-goddze-sluzhennya-belarusi-kangregatsyi-dachok-maryi bezzagannaj.html

https://catholic.by/3/news/belarus/14012-u-lidze-z-udzelam-biskupa-adznachyli-100-goddze-sluzhennya-syastsjor-z-kangregatsyi-dachok-maryi-bezzagannaj